home

 

”Lige så lidt som man behøver være forfatter for at skrive et brev, behøver man være billedkunstner for at sige noget med et billede”
(Benedicte Bergmann)

 

Spontant maleri

 

Synliggør det personlige billedsprog og den kreative del som vi alle ejer, som et værktøj til selvudvikling og kommunikation

 

Spontan ifølge ordbogen: ”uden beregning” og ”evnen til at udefra egen indre kraft at sætte noget i gang”

 

Dette henviser til at intuitivt skabe, befriet fra krav og prestige

 

Lidt om baggrunden

Metoden Spontant maleri er skabt af Benedicte Bergmann, født 1931 og virksom som billedkunstner og billedpædagog i Danmark og Sverige. Hun har arbejdet ud fra tanken om at vi alle har en medfødt evne til at udtrykke os med form og farve, en evne mange har glemt eller ikke gør brug af i sit liv.

 

Vi fødes med en hel opsætning af sprog som vi kan udtrykke os med. Billedsproget giver os en mulighed for at undersøge og udtrykke vores følelser, oplevelser og den situation vi befinder os i.

 

Vores uddannelsessystem og arbejdskultur fremhæver imidlertid kun ét sprog, det verbale, logiske, på bekostning af de musiske, kreative sprog.

 

Man har indset betydningen af at miste et talt sprog man er født med (indvandrere og minoritetsgrupper) men ved vi egentlig hvilken pris det har at ikke have tilgang til flere af sine medfødte sprog, herunder billedsproget.

 

 

Workshoppen Spontant maleri

Inviterer dig med på et forløb, hvor du får mulighed for at gå på opdagelse i dit eget og de øvrige deltageres billedsprog.

 

Vi arbejder med et forløb af tidsbegrænsede billedopgaver, hvor det handler om:

- at give udtryk for sin egen oplevelse

- at aflæse egne og andres billeder uden begrænsende synspunkter på rigtig og forkert

 

I Spontant maleri ligger fokus på processen mere end på det færdige resultat.

 

Gennem arbejdet med billedet kan du opleve dig selv og andre på en ny måde

- udvikle mod og fantasi

- følsomhed og selvrespekt.

 

Gennem at turde udtrykke dig og være nærværende kan du træne din indlevelse og se styrken ved forskelligheden og gruppens samlede potentiale

 

Spontant Maleri er for ALLE mennesker, der ønsker at finde glæden i at udtrykke sig gennem billedet.

Det er både en god metode for dig der ønsker at få taget hul på den billedskabende proces, og for dig som skal overvinde dig selv og dine forventninger til resultatet.

 

Spontant maleri er desuden en ny vej til at lære sig selv og andre at kende i en gruppe via det skabende arbejde.

 

Kommunikation

Der arbejdes lige meget med eget billede, samt indlevelse og indtryk – der omdannes til verbale udsagn.

 

Det handler om at turde formidle sine egne oplevelser og modtage andres aflæsninger af dit billede

 

Gruppen

Alle stemmer bliver hørt.

Alle får samme talerum.

Alles oplevelser respekteres.

 

Kurset handler ikke om at producere kunst eller smarte teknikker, men kan være en åbning til at bruge billedet som værktøj til kommunikation og synliggørelse af det personlige, og en gruppes samlede potentiale.

 

En gruppe der ikke konkurrerer, men interesserer sig for hver enkeltes udtryk og udvikling, er en bedre gruppe at arbejde i.

 

Formidler af metoden er billedkunstner og billedpædagog Maria Bergmann Drougge med mangeårig erfaring af undervisning for bl.a. grupper i erhvervslivet samt på uddannelses institutionen AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet) herunder medskaber og daglig ledere af Kunstlinjen Riggerloftet 1999-2003.

 

Workshoppen Spontant Maleri kan afholdes som en enkelt dag, eller som weekendkursus. Den ideelle gruppe er 8-12 deltagere, større grupper kan diskuteres (evt. medvirkende assistent).

 

Jeg har tidligere afholdt workshop med bl.a.

 

- Technology Force

- Statsamtet/Overpræsidiet

- Novo Nordisk

- Justitsministeriet

- HK A-kasse,

 

i samarbejde med bl.a. Team Consult, samt Akademiet For Utæmmet Kreativitet. Ved Interesse og ønske om nærmere information og pris kontaktes på mail: mail@mariabergmanndrougge.dk

 

Stikord fra evalueringer i workshoppen spontant maleri

 

Engagement

Kreativitet

Højre hjernehalvdel blev brugt

Indlevelse

Godt at der ikke var noget rigtig eller forkert eller kun EN rigtig løsning - (der var mange)

Hyggeligt og god stemning

At ikke måtte tale sammen, - både svært og fedt!

Hvor lægger du fokus – dit eget valg

Fælles proces – et mål?!

Styrken ved mangfoldighed

Skab selv – indenfor en ramme

Du lægger selv energi i en opgave der bliver leveret med energi

Tilstedeværelse

Visuel kommunikation

Tiden forsvandt” - TOTAL FORDYBELSE

 

 

Udtalelser fra Novo Nordisk i forbindelse med Workshoppen ”Spontant maleri ” 2007

 

Jeg syntes, det var utrolig spændende og var imponeret over, hvad man kunne. Det var en utrolig god oplevelse det at male og så at en anden skulle gå ind i ens hus. Det var også meget spændende at blande farver, denne verden er jo uden grænser. Det der også var godt var at prøve at være uden tale i flere timer.” Jette

 

Det var fantastisk at få lov til at forsvinde fuldstændigt ind i en anden og ny verden, hvor tid og sted forsvinder og der kun eksisterer musik og farver. At kunne så meget sammen med kollegaer uden at udtrykke sig med de sædvanlige ord var rigtig spændende. Det var også rigtigt sjovt at høre Marias sjove og positive tilbagemeldinger på vores malerier”.

Carina


Jeg oplevede en intensitet, som jeg, i det øjeblik vi fik opgaven, ikke troede jeg ville få.

Tiden fløj af sted og oplevelsen af at kunne udtrykke sig billedligt og blive opfattet rigtigt var varm. Samtidig måtte jeg erkende at den intensitet ikke eksisterer så tit i arbejdsmæssige sammenhænge ej heller privat. Jeg er blevet opmærksom på at være mere nærværende i det jeg laver og forsøger dagligt at holde mig selv fast i det nærvær”. Sanne

 

Derudover kan jeg sige at alle, der var med til Spontant Maleri har udtrykt sig i meget positive vendinger - det var en rigtig god workshop. Stor ros til dig Maria. Vi har fået delt jeres tilsendte fotos, så nu har alle vore kollegaer mulighed for at se hvad der foregik” . Helle

 

Alle er ansat i afd. 401, DFP QC and Product Support, Novo Nordisk , Bagsværd